Športni park Dob

Le nekaj deset metrov od glavne ceste Domžale-Celje, se v našem domačem kraju Dob pri Domžalah, “na severni strani magistralke”, nahaja Športni park Dob, dom našega Športnega društva Dob in nogometnega kluba NK Roltek Dob.

Športni park Dob obsega centralno nogometno igrišče s pokrito tribuno, nogometno igrišče z manjšo tribuno, dve pomožni nogometni igrišči s prav tako naravno travo in eno nogometno igrišče z umetno, pokrito dvorano za balinanje, manjše asfaltno igrišče za košarko, športno travnato igrišče z igrali, dvorano za tekmovanja šahovske sekcije ter upravno-administrativno stavbo, v kateri se poleg konferenčne dvorane nahaja še gostinski lokal in garderobe. Na severni strani parka je manjši prireditveni prostor z objektom, ki je danes preurejen v garderobe, na voljo pa sta tudi dve mobilni garderobni enoti.

V prostorih Športnega parka Dob ima sedež tudi kolesarska sekcija ŠD Dob, ki sicer od ustanovitve deluje pod imenom “Hrast Dob”.